Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Zřizovatel

Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230, 277 21 Liběchov

                          


                                    

 

 

Zřizovatel:

                                                    Středočeský kraj                                          

Praha, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje

 

Informace o škole:

Datum zápisu do rejstříku: 1.5.2005

Datum zahájení činnosti : 20.6.1996

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou

Právní forma: příspěvková organizace

IČO:    00 06 95 40

IZO:    000 069 540

Ke stažení Úvod do ŠVP