Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Výukové šablony Matematika

 

 

Matematika I.    (pro obory E)                                                                               

1/1_zaokrouhlovanipc.ppt

1/2_cela_cisla.ppt

1/3_cela_cisla_pl1.doc

1/4_riskuj_cela_cisla.ppt

1/5_zlomky.ppt

1/6_vlast._zlomku.doc

1/7_pl_-_desetinna_cisla.doc

1/8_pl_-_des.cisla__nas.del.doc

1/9_mocniny_.ppt

1/10_pl_mocniny.doc

1/11_jednotky_delky.ppt

1/12_jednotky_obsahu.ppt

1/13_pl_jednotky_obsahu.doc

1/14_jednotky_hmotnosti.ppt

1/15_jednotky_objemu.ppt

1/16_procenta_1_pojmy.ppt

1/17_pl_procenta.doc

1/18_procenta_-_pocet_procent.ppt

1/19_procenta_-_zaklad.ppt

1/20_pl_procenta_.doc

1/21_procenta-_procentova_cast.ppt

 

Matematika II. (pro obory E)

2/1_deleni_v_pomeru__meritko_mapy_.doc

2/2_trojclenka_-_prima_umera.ppt

2/3_trojclenka-_neprima_umera.ppt

2/4_ciselne_vyrazy_uvod.ppt

2/5_ciselne_vyrazy.ppt

2/6_vyrazy_s_prom.doc

2/7_pl_vyrazy_s_promennou.doc

2/8_rovnice_i..ppt

2/9_pl_rovnice_i.doc

2/10_pl_rovnice_ii.doc

2/11_rovnice_ii..ppt

Matematika III. (pro obory H - 1. ročník)

vy_42_inovace_m.1.01.ppt - přirozená čísla

vy_42_inovace_m.1.02.ppt - celá čísla

vy_42_inovace_m.1.03.ppt - racionální čísla

vy_42_inovace_m.1.04.ppt - reálná čísla

vy_42_inovace_m.1.05.ppt - mocniny

vy_42_inovace_m.1.06.ppt - odmocniny

vy_42_inovace_m.1.07.ppt - trojčlenka

vy_42_inovace_m.1.08.ppt - přímá úměra

vy_42_inovace_m.1.09.ppt - nepřímá úměra

vy_42_inovace_m.1.10.ppt - procenta jako část celku

vy_42_inovace_m.1.11.ppt - procenta, celek neznámý

vy_42_inovace_m.1.12.ppt - převody jednotek délky

vy_42_inovace_m.1.13.ppt - převody jednotek

vy_42_inovace_m.1.14.ppt - odhady výsledků

 

Matematika (pro obory H - 2. ročník)

vy_42_inovace_m.2.01.ppt - číselné výrazy

vy_42_inovace_m.2.02.ppt - číselné výrazy II.

vy_42_inovace_m.2.03.ppt - číselné výrazy III. - zlomky

vy_42_inovace_m.2.04.ppt - lomené výrazy

vy_42_inovace_m.2.05.doc - PL - lomené výrazy

vy_42_inovace_m.2.06.ppt - mnohočleny, úpravy

vy_42_inovace_m.2.07.ppt - mnohočleny

vy_42_inovace_m.2.08.ppt - trojúhelník

vy_42_inovace_m.2.09.ppt - trojúhelník - shodnost

vy_42_inovace_m.2.10.ppt - Pythagorova věta

vy_42_inovace_m.2.11.ppt  - obvody a obsahy mnohoúhelníků                                        

vy_42_inovace_m.2.12.ppt - kružnice

vy_42_inovace_m.2.13.ppt - kružnice - obvod a obsah

vy_42_inovace_m.2.14.ppt - rovnice

vy_42_inovace_m.2.15.ppt - lineární rovnice

vy_42_inovace_m.2.16.ppt - soustava lineárních rovnic

vy_42_inovace_m.2.17.ppt - lineární nerovnice

vy_42_inovace_m.2.18.ppt - vyjádření neznámé ze vzorce