Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Výukové šablony Fyzika

 

1. ročník

fyz_1/f_1_11.pptx - práce a výkon elektrického proudu

fyz_1/f_1_12.pptx - magnetické polovodiče

fyz_1/f_1_15.pptx - tlak v kapalinách a plynech

fyz_1/f_1_16.pptx - proudění tekutin

fyz_1/f_1_17.pptx - proudění tekutin

 

 

2. ročník

fyz_2/f_2_19.pptx - odraz světla

fyz_2/f_2_20.pptx - lom světla

fyz_2/f_2_21.pptx - optická čočka

fyz_2/f_2_22.pptx - zrcadla

fyz_2/f_2_23.pptx - optické přístroje

fyz_2/f_2_24.pptx - optické přístroje II

fyz_2/f_2_25.pptx - fotoelektrický jev

fyz_2/f_2_26.pptx -  atomový obal

fyz_2/f_2_27.pptx -  jádro atomu

fyz_2/f_2_28.pptx -  radioaktivita

fyz_2/f_2_29.pptx - štěpná reakce a jaderná syntéza

fyz_2/f_2_30.pptx - jaderná elektrárna

fyz_2/f_2_31.pptx - sluneční soustava

fyz_2/f_2_32.pptx - keplerovy zákony

fyz_2/f_2_33.pptx - hvězdy a galaxie