Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Výukové šablony Anglický jazyk

1 ročník 

aj_1_1.doc - osobní zájmena

aj_1_2.doc - přítomný čas slovesa být

aj_1_3.doc - pozdravy

aj_1_4.doc - představování

aj_1_6.doc - přivlastňovací zájmena

aj_1_8.doc - sdělení osobních dat

aj_1_10.doc - určitý a neurčitý člen

aj_1_11.doc - rodinný stav

aj_1/aj_1_9.doc - neurčitý a určitý člen

aj_1_13.doc - nepravidelné množné číslo podstatných jmen

aj_1_14.doc - přítomný čas prostý

aj_1_15.doc - popis osob

aj_1_16.doc - lidské vlastnosti

aj_1_17.doc - přítomný čas prostý

aj_1_18.doc - předložky místa

aj_1_19.doc - typy zaměstnání

aj_1_20.doc - typy zaměstnání

aj_1_21.doc - základní číslovky

aj_1_22.doc - řadové číslovky

aj_1_25.doc - sloveso mít

aj_1_27.doc - typy bydlení

aj_1/aj_1_28.doc- zařízení domu a bytu

aj_1_29.doc- slovosled anglické věty

aj_1_33.doc- rozkazovací způsob

aj_1_34.doc - tázací zájmena

 

2. ročník

aj_2_1.doc - náplň volného času

aj_2_2.doc - sloveso rád + činnost

aj_2_3.doc - sloveso dělat

aj_2_4.doc - denní režim

aj_2_5.doc - tázací zájmena

aj_2_8.doc - hodiny a čas

aj_2_9.doc - budoucí čas

aj_2_12.doc - dny v týdnu

aj_2_13.doc - frekvenční příslovce

aj_2_14.doc - výrazy se slovesem mít

aj_2_17.doc - srovnání času přítomného prostého a průběžného

aj_2_18.doc - předměty ve škole

aj_2_19.doc -  - předměty ve škole

aj_2_20.doc - orientace ve městě

aj_2_21.doc - předložky ve spojení s časem

aj_2_23.doc - orientace ve městě

aj_2_25.doc - výrazy času

aj_2_26.doc - výrazy času

aj_2_27.doc - školy ve Vb a USA

 

3. ročník

aj_3_1.doc - počitatelná podstatná jména

aj_3_2.doc - nepočitatelná podstatná jména

aj_3_4.doc - druhy obchodů

aj_3_5.doc - vyjadřování množství

aj_3_7.doc - nakupování

aj_3_9.doc - vazba there is fare

aj_3_12.doc - Velká Británie

aj_3_13.doc - zástupné one/ones

aj_3_14.doc - zájmena neurčitá

aj_3_15.doc - typy oblečení

aj_3_16.doc - oblékání - doplňky

aj_3_17.doc - zájmena přivlastňovací samostaná

aj_3_18.doc - zájmena přivlastňovací samostaná

aj_3_21.doc - vyjádření - rád bych

aj_3_22.doc - vyjádření - rád bych

aj_3_26.doc - minulý čas

aj_3_28.doc - lidské tělo

aj_3_29.doc - minulý čas

aj_3_30.doc - předpřítomný čas

aj_3_33.doc - předpřítomný čas - PL