Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Vinobraní Mělník

Vinobraní Mělník 2017

Naše škola, jako již tradičně, byla pověřena výzdobou náměstí Mělnického Vinobraní 2017.  Svého úkolu se žáci, vedení učiteli odborných výcviků, zhostili velmi zodpovědně a tak i letos květinová výzdoba provázela příjezd Karla IV. a T.G. Masaryka.

 

                             

 foto: Ing. Kristýna Fajglová

zapsala: bc. Ivana Francová