Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Téma školního roku - Holocaust

 

Co nás zajímá.

 

Žáci v liběchovském učilišti se spolu se svými učiteli věnovali v některých vyučovacích  hodinách problematice nanejvýš důležité - holocaustu.

V hodinách Českého jazyka bylo zřejmé, že čas vyhrazený pro toto téma je opravdu nedostačující a navíc sami žáci projevili zvýšený zájem o téma. Proto se pedagogové školy  domluvili a bylo uspořádáno několik zdařilých akcí s daným tématem.

Na počátku (v hodinách Českého jazyka), byly žákům předány vstupní a základní informace a promítnut český film „Musíme si pomáhat“. Výstupem v této fázi „projektového vyučování“ bylo vypracování slohových prací, či referátů.

V hodinách Občanské nauky a výchovy probíhalo promítání českého filmu „Lidice“. Následně žáci s panem Mgr.Tischerem problematiku diskutovali v rámci řízené dvouhodinové besedy.

Kolega Ing.Krajča navázal na téma třídním výletem do Lidic. Žáci se zde seznámili s důvodem této nepochopitelné a tragické události, od které nás dělí 70 let, a rozšířili si celkově povědomí o průběhu 2. světové války. Žáci byli tématem velmi zaujatí, aktivně se podíleli na průběhu jednotlivých akcí a projevili zájem o další pokračování. Konkrétně: V příštím školním roce plánujeme školní zájezd do pevnosti Terezín.

 

                                                                                                                                  Učitelé SOU