Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Svěcení adventních věnců

Dne 3.12.2019 navštívil naší školu římskokatolický jáhen Jiří Laňka, který zároveň působí ve výcvikovém oddělení Útvaru rychlého nasazení (URNA), aby posvětil adventní věnce, které vyrobili žáci školy.