Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Středočeské jízdné

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožňuje, aby jim vzniklé náklady spojené s dojížděním veřejnou dopravou na území Středočeského kraje uhradil Krajský úřad Středočeského kraje. Projekt pokračuje i v dalších letech.

Projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory se vztahuje na žáky a studenty dojíždějících do základních nebo středních škol anebo na střední odborná učiliště během jejich školní docházky, a pro cestovaní seniorů v rámci středočeského kraje, po dosažení věku 65 let. Do projektu je možné se zapojit podáním příslušné žádosti o dar Středočeského kraje (zasláním v elektronické podobě, nebo doručit poštou, popř. osobně na adresu krajského úřadu).

Žádost o stipendium - dojíždění do škol   - zde vyplníte a elektronicky odešlete. 

Je NUTNÉ mít předplacený čtvrtletní nebo roční kupon u využívání integrované dopravy. U příměstské stačí jízdenky.

Veškeré informace ZDE