Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Stravování ve školní jídelně

 

 

1) Ve škole funguje školní jídelna i pro neubytované žáky školy. Stravné se platí předem buď hotově, nebo převodem na účet

(VS získá plátce v účtárně školy) ve výši  700,-Kč  (32,-Kč/oběd). Jedná se o zúčtovatelnou zálohu.

 

2) Platba se provádí předem buď hotově nebo převodem na účet (9135171/0100), variabilní symbol je číslo žáka, které

plátce získá v účtárně školy. Případné přeplatky (za stravné) se odečítají v následujícím vyučtování. Žákům se přeplatky

bez svolení rodičů nevydávají.

 

3) Preferujeme platby převodem.