Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Stravovací komise

Stravovací komise

Členové komise provádějí kontrolu kvality a množství stravy vydávané školní jídelnou, ale i navrhují možné změny pro zatraktivnění nabídky jídel..

Současně reagují na podněty žáků, a komunikují s vedením školy při řešení případných problémů a námětů na zlepšení.

Zároveň by stravovací komise byla ráda komunikátorem pochvalných zpráv, kterých, jak doufáme, bude přibývat.

Práce v komisi se dobrovolně ujali:

Dagmar Nečasová – předseda komise, vedoucí vychovatel na Domově mládeže

Pavla Phámová     – vedoucí kuchařka