Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Stadice

Osmé setkání zemědělců u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích, které proběhlo 16. května 2012 u památníku Přemysla Oráče na Královském poli ve Stadicích za podpory Ústeckého kraje a pod záštitou paní hejtmanky Jany Vaňhové, je již historií.

                   Stalo se tradicí, že u příležitosti kalendářního svátku Přemysla, připadajícího na 16. květen, se schází zemědělská veřejnost a v posledních letech též mládež – studenti středních odborných škol se zemědělským a lesnickým zaměřením a žáci středních odborných učilišť z Ústeckého kraje na historickém místě dávných dějin české státnosti, aby si připomněli dějinné kořeny, které daly vznik novodobým dějinám.

Letošní setkání je pojato tak, aby dostala příležitost především mladá generace – mladí zemědělci a studenti zemědělských škol v prezentaci svých výrobků a dovedností před očima představitelů kraje, veřejné správy a široké veřejnosti.

Hlavním organizátorem setkání byla Krajská agrární komora Ústeckého kraje spolu s Krajským informačním střediskem Ústeckého kraje, která pověřila organizačním zajištěním Okresní agrární komoru pro okresy Děčín a Ústí nad Labem.  Organizátoři si dali za cíl v krátké přehlídce ukázat některé zajímavosti z práce farmářů, pracovníků služeb pro zemědělství a rovněž ukázky soutěžních disciplín studentů středních škol a učilišť se zemědělským a lesnickým zaměřením a jejich dovednosti. Záměrem bylo předvedení praktických ukázek zemědělských a řemeslných činností účastníkům setkání, zejm.

 • selské jízdy, nejpočetněji zastoupenou jezdeckým oddílem pí. Zeckové z Řehlovic,
 • práce pasteveckých psů plemene Border Collie se stádem ovcí, předvedenou p. Petrem Kryštofem farmy Pod sedlem z Huníkova u České Kamenice
 • práce koní ve spřežení a při orbě pluhem, předvedenou p. Čmejlou ze Sdružení podřípských oráčů z Lounek u Roudnice n. Labem,
 • sportovního výcviku koní- olympijské disciplíny v drezúře koní, prezentovanou pí. Miloslavou Šlamborvou z farmy letní stráň z Velké Veleně u Děčína a členkami jejich oddílu,
 • práce kováře při kování koní za tepla v podání p. Jiřího Novotného z Markvartic u Děčína,
 • další řemeslné činnosti, jako např. sýrařské výroby čerstvých sýrů z  Kozí farmy manželů Dvořákových z Horního Podluží, 
 • vazby květin, kterou se prezentovaly školy s touto specializací,
 • práce s motorovou pilou a sekerou úspěšných reprezentantů ČR ze Střední školy lesnické ve Šluknově,
 • orby závodním pluhem účastníků mistrovských soutěží v orbě ze Sdružení podřipských oráčů Lounky,
 • práce sokolníků, předvedenou žáky Střední školy lesnické ze Šluknova,
 • slavnostní fanfáry v podání žáků SŠ lesnické ze Šluknova,
 • manipulace s nejmodernější technikou pro sklizeň a skladování píce SOME a AGRIMA,
 • ukázka historické zemědělské techniky, jako postřikovač do chmelnic z období přelomu minulého století, traktor Zetor 25 K z období 50. let 20. století

                  Každá z odborných škol se zemědělským a lesnickým zaměřením předvedla v podání tří až čtyřčlenných družstev  v soutěži škol dovednost   budoucích zemědělců v ručním dojení krávy  na modelu vemene, jízdu zručnosti traktorem, testu elementárních znalostí z oboru agronomie a zootechniky,  prezentaci školy v mimoškolní činnosti i školní výchově žáků ve stáncích a v živém vystoupení s mikrofonem na podiu.

Součástí setkání byly soutěže žáků škol, zaměřené letos na techniku ručního dojení,

 kde si nejlépe vedli žáci Střední odborné školy technické a zahradnické Lovosice. Jízdu zručnosti traktorem nejlépe zvládli žáci SŠ lesnické ze Šluknova, v testu odborných a všeobecných znalostí bodovali hosté ze Středního učiliště z Liběchova v okrese Mělník.  V prezentaci školní a mimoškolní výuky ve stáncích bodovala Obchodní akademie a Střední odborná škola AMOS Kadaň, v pódiové prezentaci školy se zaskvěla reprezentantka SŚ lesnické ze Šluknova.

            V soutěžním klání i přes nepřízeň počasí nebylo poražených, výsledky soutěží byly vyrovnané. Přesto hodnotitelská komise mohla vyhlásit za celkového vítěze soutěžního klání Střední odbornou školu technickou a zahradnickou z Lovosic, která si odvezla krom diplomu i velký pohár. Boj o druhé až čtvrté místo se odehrál mezi vítězi minulých ročníků – SŠ lesnickou ze Šluknova, Střední školou zemědělskou a zahradnickou z Děčína – Libverdy a školou AMOS z Kadaně. Na pomyslné stupně vítězů nakonec nedosáhla SŠ zemědělská a zahradnická z Děčína Libverdy, o pouhý jeden bod ji předstihla a na stříbrné pozici se umístila lesnická škola ze Šluknova a bronz získala, SOŠ služeb AMOS z Kadaně. Čest za účast byla vyslovena SOU z Liběchova a SOŠ z Podbořan.

Organizátoři setkání přesvědčili, že odborný růst studentů není pouhou pedagogickou záležitostí, ale že mají zájem, aby absolventi byli pro život dostatečně připraveni i po praktické stránce. Proto je snahou v rámci akce STADICE 2012 předvedení některých řemesel, s nimiž mladá generace budoucích zemědělců nemá mnoho příležitostí se setkat, k čemuž je zajištěna ukázka kování koní za tepla, ukázka výcviku koní, ukázku orby historické s koňským potahem či malotraktorem, ale i ukázka nejmodernější techniky na zpracování půdy a sklizeň pícnin. Organizační výbor je rovněž přesvědčen, že ukázka drezúry koní v olympijské krasojezdecké disciplíně, selská jízda a ukázka sokolnictví byla pro všechny účastníky velkým zážitkem. Nejde pouze o samotnou účast, ale zejména o představení schopností budoucích zemědělských odborníků jak v  praktických dovednostech, tak v etických záležitostech, kterými se před zúčastněnou veřejností při celém slavnostním aktu uvedou. Kulturní program obohatil koncert hudební skupiny Radical p. Vratislava Hory, farmáře z Babin u Ústí n. L, která vystoupila  s  repertoárem  country muziky, lidových písní a popové hudby.

           Oficiální část setkání ve Stadicích – předání diplomů a cen vítězům soutěže škol a slavnostní položení kytic k památníku Přemysla Oráče, bylo ukončeno vyhlášením podmínek Soutěže na rok 2012 o Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje - kraje Přemysla Oráče. Osmé setkání zemědělců u památníku Přemysla Oráče se uskutečnilo za podpory Ústeckého kraje a pod záštitou paní hejtmanky Jany Vaňhové.

Ing. Ondra Zdeněk