Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Školní vánoční besídka

Dne 21.12.2017 proběhla v naší škole historicky první společná vánoční besídka, které se zúčastnila většina tříd. Žáci si společně se svými učiteli připravili bohatý program, ve kterém se střídaly hrané scénky s písničkami.

Praktická škola zahájila celý program perfektně nastudovanou scénkou zrození Ježíše, pak následovaly písničky a úžasné vystoupení žáků prvních ročníků v parodii na film Sestra v akci. Žáci druhých ročníků přečetli pár citátů, zazpívali a kuchaři a zahradníci předvedli i několik povedených reklam. Žákyně oboru Stravovací a ubytovací služby připravovala pro všechny zúčastněné pravý vánoční čaj, který provoněl celé prostory.Na závěr pak celá jídelna zpívala společně vánoční písně a na všech tvářích byla vidět radost a spokojenost . 

zapsala : Bc. Francová

foto: Ing. Fajglová