Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Seznamování s kulturami světa

Seznamování s kulturami světa

 

Jednoho dubnového dne si vyslechli žáci 1. a 2. roč. SOU zajímavou přednášku, zaměřenou na hlubší seznamování s cizími kulturami. K přednášce přijal pozvání člověk nad míru povolaný – pan Ing. Bedřich Tureček - český novinář a vysokoškolský učitel, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. V současnosti pan Ing. Tureček vyučuje na Metropolitní univerzitě v Praze a dále pracuje jako novinář. Jeho návštěvy ve škole si nesmírně vážíme!

Téma přednášky „Seznamování s kulturami světa“ se zrodilo v hodinách Českého jazyka, kde paní učitelka M. Němcová zároveň žákům problematiku přiblížila. Ve smyslu mezipředmětových vztahů a prohlubování znalostí pak pokračoval v hodinách Občanské výchovy pan učitel R.Tischer. Téma bylo pro žáky velmi zajímavé, nejen z důvodů společensko – politických, ale i z hlediska možnosti setkat se s osobností, která lidstvo o světových kulturách informuje přímo z místa, prostřednictvím rozhlasu, novin a také ve svých knihách. Pro zajímavost tituly knih uvádím – „Světla a stíny islámu“, „Nesvatá válka o Svatou zemi“, „Labyrintem Iránu“.

Žáci měli možnost během přednášky problematiku mapovat zeměpisně, historicky, kulturně, společensky, lidsky a zároveň dostali cenné informace z běžného života lidí Blízkého východu. Snad tato přednáška pomůže naším žákům ke správnému chápání světa a zorientování se v současných událostech.

Markéta Němcová