Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

ŠVP

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A SEZNAM OBORŮ     

Přijetí žáků do učebních oborů se řídí prospěchem žáků a hodnocením ze základní (speciální) školy. Základní podmínkou je zdravotní způsobilost uchazeče.Kromě výučního listu mohou absolventi získat řidičské oprávnění skupiny „C“ a „T“.V učebních oborech SOU se vyučuje cizí jazyk němčina, je možné i angličtina. Ve všech oborech se vyučují základy práce na PC. Učni mají možnost ubytování na DM a celodenního stravování ve školní jídelně. Absolventi nacházejí uplatnění v zahradnických firmách, ať při pěstební či aranžérské činnosti,v prodeji zahradnických komodit, opravnách zemědělských, stavebních strojů, automobilových opravnách,jako prodejci, nebo servisní pracovníci zemědělských strojů a zařízení, údržbě těchto zařízení. Jako kvalifikovaní ošetřovatelé hospodářských zvířat, strojníci a řidiči speciálních strojů. Kuchaři pak se uplatní v různých stravovacích zařízeních.

 

 

 Střední vzdělání s výučním listem   3-leté obory   -  ŠVP

 

Prodavač 

66-51-H/01

Zahradník

41-52-H/01

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

Opravářské práce

41-55-E/01 (vhodný pro absolventy speciálních škol)
 

Zahradnické práce

41-52-E/01(vhodný pro absolventy speciálních škol)
 

Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 (vhodný pro absolventy speciálních škol)
 

  Prodavačské práce

66-51-E/01 (vhodný pro absolventy speciálních škol)

  Strojírenské práce 

23-51-E/01 (vhodný pro absolventy speciálních škol)

     

     Praktická škola                                                                                    78-62-C/01 (určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami)