Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Provoz školy- KORONAVIRUS

Opatření PES pro oblast školství                        Informace k provozu škol od 23.11.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________

Od pátku 18.9.2020 budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Žáci budou mít ve škole vždy dvě roušky.

________________________________________________________________________________________________________

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.