Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Projektový den Karel IV.

Projektový den k 700. výročí narození Karla IV.

7. června 2016

 

Příprava a vypracování pojektu – Bc. M. Němcová

Organizační zajištění – Mgr. R. Tischer

Odborná přednáška Mgr. Snopek - historik MÚM (Regionální muzeum)

Odborný výklad o vinicích v Mělníku Ing. A Štenclová

 

 

Průběh dne:

 

·        Sraz žáků a učitelů SOU v Mělníku na Náměstí Míru v 8.45

·        Uvedení projektu, seznámení s cílem a organizací dne  

 

Odborná přednáška k tématu osobnosti Karla IV. ve vztahu k Mělnicku (Mgr. Snopek)

 

·        Společná prohlídka venkovní expozice nesoucí název

 

„Ke cti Otce vlasti – Císař Karel IV. a Mělník“

 

·        Přesun na zámecké nádvoří, kde pan Mgr. Snopek krásnou přednášku ukončil

 

·        Soutok Vltavy a Labe. Na toto místo připravila paní učitelka A. Štenclová

 

    

 

 

odborný výklad o historii vinic v Mělníku

 

·        Skupinové vypracování pracovního listu s názvem Karel IV. (Zpětná vazba k získaným informacím). Realizace v parku u kostela sv. Petra a Pavla

 

·        Společné uzavření projektu u „schované“ sochy Karla IV.

(Karel IV. jako zvelebitele českého vinařství).

 

·        Závěr projektového dne: učitelé se svými učiteli samostatně.

                                         

Žáci s učiteli SOU prožili společný, sebevzdělávací den v mimoškolním prostředí velmi příjemně.

                                                                            

 

 

 

 

8.6.2016, Bc.M.Němcová