Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

PŠ- úklid zámeckého parku

Jedna z praktických tříd SOU Liběchov se podílela na úklidu zámeckého parku v Liběchově.

Žáci vyhrabávali listí a odnášeli spadané větve.