Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

PŠ- Zahradní slavnost v zámeckém parku

Účast všech tříd praktické školy dne 24.10.2019 na Zahradní slavnosti ve spolupráci s MUDr. Lucií Žáčkovou(předsedkyní rady spolku Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka).

Prohlédli jsme si fotografie z celého projektu, kterého se zúčastnili i ostatní školy z Liběchova. Prošli jsme zámecký park i s odborným výkladem k jednotlivým sochám v parku.

Slavnost byla ukončena malým pohoštěním.