Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Odborná exkurze kuchařů - Litoměřice

Odborná exkurze oboru Stravovací a ubytovací služby - 2.6.2016

 

Akce se konala dne 2. 6. 2016, zúčastnili se jí žáci 1. K a 2. K oboru Stravovací a ubytovací služby.

Hlavním cílem exkurze byla pekárna Vladimír Kubík.  Pan majitel nám předvedl stroje a zařízení v pekárně, vyzkoušeli jsme si pletení housek a vánoček.  Zajímavé bylo povídání o práci v pekárně, pekařských výrobcích, včetně ochutnávky námi upletených housek.

Druhá část probíhala v kavárně Café park. Zde jsme měli ukázku přípravy různých druhů kávy a posezení v příjemném prostředí.

Exkurzi jsme zakončili v historickém centru města, ve věži Kalich. Paní průvodkyně nám poutavou formou přiblížila historií města Litoměřice. Exkurze splnila své cíle a všem se líbila.

                                 

Bc. Štelcíková a Ing. Štenclová