Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Odborná exkurze Botanická zahrada

Žáci oborů zahradnické práce a prodavač, z prvních ročníků, zúčastnili odborné exkurze v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji.

Jako první navštívili  skleník Fata Morgana, kde mezi tropickými květinami poletovali motýli, pocházející z Afriky a Jižní Ameriky. Kromě motýlů zaujala také expozice orchideji.

Druhá část exkurze probíhala ve venkovní expozici, včetně vinice sv. Kláry.

Srdce zahradníka potěšila procházka japonskou zahradou, která je  ukázkou zahradní architektury a je nejhezčí zahradou v tomto slohu v Čechách.

Závěr akce byl v barokním zámeckém parku v Troji. Všem se líbila sochařská výzdoba, fontána a celková výzdoba parku.

Akce byla přínosem pro doplnění výuky odborných předmětů a všem žákům se líbila.

 

Ing. Štenclová