Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

O nás

 

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NAŠÍ ŠKOLU? PROTOŽE ....  

- pro naši školu je charakteristický otevřený, demokratický přístup k žákům, díky kterému se vytváří neformální vztahy a příjemná atmosféra; 

- škola vzdělává a podporuje multikulturní a enviromentální výchovu žáků;

                                              

- škola má dobré spojení MHD i ČSAD s Mělníkem, Štětím a okolními obcemi, včetně vlakového nádraží Liběchov.

 

Většina žáků dojíždí ze Středočeského a Ústeckého kraje. Žáci jsou z různých sociálních a etnických skupin. Vzděláváme skupiny žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Žáci v Praktické škole jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na jejich zdravotní postižení.

 

 

HISTORIE ŠKOLY

Původní objekt byl postaven pro potřeby bankovního domu Bensener Sparkasse. Mezi lety 1893 a 1919 nemovitost postupně přecházela do soukromého vlastnictví rodin Leclairových, Seemannových a Fischerových.

V této původní budově se dnes nachází domov mládeže.

Od roku 1922 sloužila budova jako sanatorium, které se v důsledku německého záboru v roce 1939 změnilo na dívčí pracovní tábor pro děti říšských příslušníků. V roce 1953 nemovitost převzalo Ministerstvo zemědělství ČSR a odtud datujeme počátek zemědělského učňovského školství na liběchovské Boží Vodě.