Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Národní zemědělské muzeum

   Dne 21.6.2016 se žáci 1.O zúčastnili odborné exkurze do Národního zemědělského muzea v Praze.

Zde se seznámili se sbírkou zemědělské techniky ve stálé expozici:Jede traktor. Expozice byla pro žáky velmi zajímavá, kromě nejstarších  typů traktorů viděli také mlátičky a sklízecí stroje.

Další expozice v muzeu jsou o historii pivovarnictví rybnikářství  v Čechách.

Enviromentální význam měla prohlídka o obalech a třídění opadů v současnosti, včetně ukázky recyklace.

Na závěr exkurze byla prohlídka historického centra Prahy.

Exkurze se všem moc líbila a byla přínosem pro výuku našich žáků.

 

Pedagogický dozor: Ing. Štenclová