Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Nabídka oprav techniky

 

NABÍDKA PROVÁDĚNÍ OPRAV TECHNIKY,  ZAŘÍZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PROVOZŮ, OPRAV PNEUMATIK, VÝMĚNU A  VYVAŽOVÁNÍ PNEUMATIK.

 

Střední odborné učiliště Liběchov, Boží Voda 230 nabízí  provádění oprav automobilů, traktorů, zemědělské techniky,  mechanizačních zařízení zemědělských provozů, opravy pneumatik, výměnu a vyvažování pneumatik .

 

Rozsah prováděných oprav:

 

  • automobily – opravy karosérii

                        -  opravy a výměny skupin a podskupin ( podvozek, převody, motor)

 

  • traktory – běžné, a střední  opravy                                 

                   -  opravy skupin a podskupin ( převody, motor)

-    vleky – běžné  opravy všech částí                                        

 

-    zemědělské stroje a zařízení – běžné  opravy

 

-    mechanizační zařízení zemědělských provozů – běžné opravy dopravníků,   zařízení   

           pro ustájení hospodářských zvířat apod.

 

Opravy pneumatik, výměna a vyvažování pneumatik (ceník prací).

                             

- výměna kola na ose osobního automobilu                                                                      100,- Kč

- vyvážení kola včetně závaží                                                                                          150,- Kč

- výměna kol na celém vozidle včetně montáže                                                                 400,- Kč

- výměna kol na celém vozidle včetně vyvážení                                                                1000,- Kč

- montáž pneumatiky na disk s vyvážením                                                                       250,- Kč

- oprava pneumatiky při lehkém proražení - studená vulkanizace                                         50,- Kč

- oprava duše                                                                                                                 30,- Kč

 

Ostatní úkony dle dohody

 

Kontakt: paní Ing. Kristýna Fajglová      tel. 774 701 402

               pan Vlastimil Koblížek          tel. 602 419 921

               SOU                                   tel: 315 697 020 

               E-mail:                               info@soulibechov.cz