Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Jarní výstava

Ve dnech 5. a 6.5.2017 proběhla ve škole již tradiční akce - Den otevřených dveří spojený s výstavou a rodičovskými schůzkami. Na tuto akci se zaměstnanci školy připravují vlastně již od ledna, kdy vymýšlejí jak doprovodný program pro žáky základních škol, které sem zavítají se svými učiteli, tak i výzdobu školy, která se letos nesla v duchu svatebních květin. Ve skleníku se připravuje sadba a květiny určené k prodeji, u dílen školy probíhá ukázka jízdy zručnosti v řízení traktoru. I letos nás těšil zájem široké veřejnosti, která se na tuto akci vždy ráda vrací.

Bc. Francová Ivana