Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Dotace oborů vzdělávání

 

Středočeský kraj podporuje odborné vzdělávání 
 

Informace o finančně podporovaných oborech vzdělání ve školách zřizovaných Středočeským krajem.


Středočeský kraj, stejně jako celá republika, se v posledních letech potýká se značným nedostatkem absolventů dělnických profesí. Rada kraje se proto rozhodla vypracovat strategii, jež by mohla tuto skutečnost zlepšit. Strategie podpory odborného vzdělávání ve Středočeském kraji byla schválena Radou Středočeského kraje dne 19. 10. 2009.

Systémová podpora učňovského školství je jednou z programových priorit Středočeského kraje. Cílem kraje je pomoci zvýšit zájem žáků o řemeslné obory, které jsou požadovány trhem práce (jedná se především o stavební, strojírenské, elektrotechnické, potravinářské a zemědělské obory).

Řešení této situace je nutné vzhledem k poklesu zájmu žáků o některé učňovské obory a také vzhledem k demografickému propadu počtu osob přicházejících do středních škol.


Hlavní oblasti podpory stanovené ve Strategii Středočeského kraje jsou:

• Stipendijní program pro žáky vybraných oborů

• Propagace řemesel spojená s prezentací zainteresovaných středních škol

• Účast Středočeského kraje v projektech zaměřených na podporu a rozvoj odborného vzdělávání

• Spolupráce Středočeského kraje s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, se zaměstnavateli a úřady práce při řešení nedostatku absolventů potřebných oborů vzdělávání


Další oblasti podpory stanovené ve Strategii Středočeského kraje:

• Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a dílen

• Vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku ve spolupráci se zaměstnavateli

• Kurzy vedoucí k rozšíření kvalifikačních dovedností žáků (např. řidičská oprávnění skupiny B, C, T, svářečské kurzy

• Kofinancování a předfinancování úspěšných projektů škol při čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů EU/EHP

• Přehlídky a soutěže v odborných dovednostech žáků učebních oborů


Stipendijní program pro žáky vybraných oborů

Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání bude složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků):

Žák 1. ročníku 300 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč

Žák 2. ročníku 400 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč

Žák 3. a 4. ročníku 500 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč

(Podmínkou pro vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a bezproblémové chování).