Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Domov mládeže

DOMOV MLÁDEŽE    

 

Řád domova mládeže

Platby

1) Cena za jednoho žáka činí 2.800,-Kč (ubytování + stravné - jedná se o zúčtovatelnou zálohu)

2) Platba se provádí předem buď hotově nebo převodem na účet (9135171/0100), variabilní symbol je číslo žáka, které plátce získá v účtárně školy. Případné přeplatky (za stravné) se odečítají v následujícím vyučtování. Žákům se bez svolení rodičů nevydávají.

3) Ve škole funguje školní jídelna i pro neubytované. Stravné se platí předem buď hotově, nebo převodem na účet (VS získá plátce v účtárně školy) ve výši 630,-Kč  (29,-Kč/oběd). Jedná se o zúčtovatelnou zálohu.

4) Preferujeme platby převodem.