Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Dokumenty školy

DOKUMENTY ŠKOLY                                                             

 

Školní řád                                                                           

Klasifikační řád

Řád domova mládeže

Provozní řád školy

Řád učebny ICT      

Organizační řad školy

Provozní řád školní jídelny

 

Upozorňujeme rodiče, že žáci byli seznámeni s novým zněním Školního řádu, platného od 1.9. 2017, který byl rozšířen o tyto body:

 

1)      Žák má povinnost hlásit pedagogickému dozoru, třídnímu učiteli, učiteli OV případné ztráty: cenné předměty, větší peněžní částky, mobilní telefony nosí žáci do školy pouze na vlastní nebezpečí.

2)      Ve všech prostorách školy je zakázáno fotografování a natáčení videa bez souhlasu ředitele školy.

3)      Peníze, cenné věci (i mobilní telefony) a učebnice není povoleno ponechávat v šatnách. Vyšší částky peněz, cenné věci (i mobilní telefony) je povinnost uložit v sekretariátu učiliště, u třídního učitele nebo učitele OV, maximálně však na dobu učebního či výukového dne. Škola nenese odpovědnost za případné ztráty pokud není naplněné uvedené opatření.