Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Den bezpečí Mělník

18. 5. 2017 se celá naše škola zúčastnila krásně zorganizované akce v Mělníku, na které se  všem dětem a žákům představil Integrovaný záchranný systém.

Akce střídala akci, ve stáncích, které byly umístěny v  areálu u Labe pod starým mostem, si žáci vyzkoušeli, jak by obstáli v různých krizových situacích, stejně tak, zda by prošli silničními testy. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet účinky při dopravní nehodě, kdy se auto převrátí dvakrát kolem své osy  Po ukázce výcviku služebních psů se dech tajil nad ukázkou práce policejní zásahové jednotky. Hasišský sbor předvedl záchranu tonoucího. Na závěr  celý integrovaný systém dokázal svou koordinovanou práci při výjezdové akci.

                    

zapsala. Bc. Francová Ivana

foto: Ing. Fajglová Kristýna