Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Činnost kroužků při Domově mládeže

Kroužek šikovných rukou

 

Kroužek působí na škole od listopadu 2019 v odpoledních hodinách v rámci domova mládeže. Žáci si vytvářejí z nejrůznějších materiálů výrobky k různým příležitostem. Lepí, stříhají, modelují a učí se  pracovat s barvami.

Pod vedením Marceli Kohoutové a Mgr. Ivety Kejřové.

Práce s papírovými proužky

Sv. Valentýn

Výroba květin