Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Aktuality

 
                                                

Žákovská knížka  Jídelní lístek   Dokumenty ke stažení    Organizace školního roku  Rozvrh hodin  Kontakty  Videoprezentace   Organizace závěrečných zkoušek  

 ________________________________________________________________________________________________   

 

Jarní prázdniny začínají v pondělí, 8. 3. 2021 a končí v pátek, 12. 3. 2021. V této době nebude probíhat ONLINE výuka, ta započne opět v pondělí, 15. 3. 2021, pokud nebude rozhodnuto jinak.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výcvik v řízení motorových vozidel pro získání řidičského oprávnění pro skupiny T a B probíhá od 4. 1. 2021 pro třídy 2.0, 2.C, 3.0 po domluvě s učitelem řízení motorových vozidel. Nutný sebou respirátor.

________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření

Vláda omezuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

 

Distanční výuka žáků Středního odborného učiliště Liběchov bude probíhat dle rozvrhu každé třídy - do odvolání

Prezenční výuka Praktické školy dvouleté  bude probíhat v době od 7.30 do 12.00 hodin - do odvolání

Domov mládeže a internát pro žáky Praktické školy dvouleté je v provozu 

Žáci, kteří nemají přístup k internetu si každé pondělí v době od 7.30 do 11.30 hodin přijedou do školy pro úkoly, které odevzdají ve stejný čas v pátek

Konzultace pro žáky v teoretickém i praktickém vzdělávání  bude probíhat dle domluvy s vyučujícím v rozsahu celého týdne.

___________________________________________________________________

Nový způsob objednávání stravy a vstupu do budovy (evidenci docházky v  SOU Liběchov).

Nový způsob objednávání stravy a vstupu do budovy SOU a s tím spojený systém zaznamenávání docházky žáka do školy. 

Objednávání stravy: Zde na této stránce nad fotem školy je odkaz Jídelní lístek. Strávník se tam přihlásí svým číslem a heslem a může zde měnit nebo odhlašovat svoji objednávku stravy.  Přihlašovací údaje (heslo a přihlašovací číslo) obdrželi všichni strávníci ve škole.  

Každý žák musí mít svůj vlastní čip, za který při převzetí  zaplatí vratnou zálohu v částce 100,- Kč.

Čip  slouží ke vstupu do budovy, k evidenci docházky a pro ty, co chodí na obědy k přihlášení/ odhlášení obědů (u ubytovaných na domově mládeže pro celodenní stravování).

 

__________________________________________________________________________________________

Žádost o stipendium - Dojíždění do školy - Středočeský kraj (pouze pro žáky ze Středočeského kraje)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

____________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________