Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Aktuality

 
                                                

Žákovská knížka  Jídelní lístek   Dokumenty ke stažení    Organizace školního roku  Rozvrh hodin  Kontakty  Videoprezentace   Organizace závěrečných zkoušek  

 ________________________________________________________________________________________________   

 

Vzhledem k současné situaci nebudeme pořádat Jarní prodejní výstavu.

Prodej rostlin a zeleninové sadby bude zahájen od 26.4. 2021,

ve všední dny od 8.00 hod. do 12.00 hod. Ceník rostlin je zveřejněn na stránkách školy – www.soulibechov.cz

Rovněž je možné si objednat po telefonu – 315 697 020

Mimořádná prodejní doba:

Pátek 30.4. 2021, 7.5. 2021, 14.5. 2021 - do 16.00 hod.

Sobota 1.5. 2021 - od 8.00 hod. do 12.00 hod.

______________________________________________________________________________

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který proběhne v pátek 30. 4. 2021. Zájemci o studium si mohou školu prohlédnout od 8 do 13 hodin

30. 4. 2021 v době od 8. do 13 hodin se uskuteční třídní schůzky, na které všechny rodiče i zákonné zástupce zveme a těšíme se na vaši účast..

____________________________________________________________________________________

Rozpis skupinových konzultací pro žáky závěrečných ročníků od 19. 4. 2021

Sudý týden
           
3.B učebna č.30
Úterý
1 2 3 4 5 6
Obn Flo Zbo Obp Adp Eko
Ti Ku Bezn Šten Fr Ma
           
Pátek
1 2 3 4 5 6
Obp Obn Flo Zbo Adp Eko
Šten Ti Ku Bezn Fr Ma
           
Sudý týden
           
3.O učebna dílny
Úterý
1 2 3 4 5 6
Eko ZsaZ Obn Mv MV Teop
Ma Ko Ti Fal Fal Ko
           
Pátek
1 2 3 4 5 6
ZsaZ Eko Mv Mv Teop Obn
Ko Ma Fal Fal Ko Ti
           
3.D učebna Aj
Pondělí - sudý i lichý týden
    3 4 5  
    Flo Obn Kve  
    Kul Ti Kej  
           
3.K učebna č.53
Pondělí - sudý i lichý týden
1 2 3      
Obn Pona Tech      
Ti Šten Fr      

_________________________________________________________________________________________________

Důležité informace k provozu školy od 12.4.2021. Do 11.4.2021 jsou všichni žáci a jejich zákonní zástupci povinni seznámit se s Manuálem Covid 19 - testování ve školách duben 2021 -  Čtěte ZDE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Provoz Domova mládeže pro žáky, kteří se budou od 12. 4. 2021 účastnit prezenční formy výuky (Praktická škola dvouletá): Příjezd bude možný v neděli, 11.4.2021 od 16 h.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výuka ostatních žáků bude nadále distanční výukou až do odvolání.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nabídka sortimentu rostlin a  sadby jaro 2021

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stipendia za měsíc březen 2021 se budou vydávat od pondělí 12.4.2021 od 8.00 do 12.00 hodin, nebo se zašlou na účet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Informace ke změnám k přijímacímu řízení

            Na základě nařízení MŠMT – 4630/2021-3 ze dne 15.3.2021 došlo ke změnám v termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení nejdříve na den 19.5.2021. Uvedeným nařízením se mění i termín odevzdání zápisového lístku ke studiu nejpozději do 4.6.2021.

Přidělená registrační čísla, která Vám byla zaslána zůstávají v platnosti a nezměněna. Seznam přijatých uchazečů bude přístupný v termínu od 19.5. 2021 a to jak v budově školy, tak i na stránkách www.soulibechov.cz. Po tomto datu potvrďte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku a to do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, tj. do 4. 6 2021(rozhodující je datum odeslání). Zároveň Vám bude předáno rozhodnutí o přijetí. V případě nepřijetí ke vzdělávání, vám bude poštou doručeno písemné rozhodnutí o nepřijetí. V tomto případě máte právo podat odvolání a to do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

                                                                                

                  Ing. Vít Faltejsek

                                                                                  ředitel střední školy

                                                                                  Střední odborné učiliště, Liběchov,

                                                                                  Boží Voda 230

                                                                                  vit.faltejsek@soulibechov.cz

 

                                                                                  tel.: 315 697 273

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výcvik v řízení motorových vozidel pro získání řidičského oprávnění pro skupiny T a B probíhá od 4. 1. 2021 pro třídy 2.0, 2.C, 3.0 po domluvě s učitelem řízení motorových vozidel. Nutný sebou respirátor.

________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021  o přijetí krizového opatření

Nové nařízení vlády platné od 1.3.2021

 

Distanční výuka žáků Středního odborného učiliště Liběchov bude probíhat dle rozvrhu každé třídy - do odvolání

Žáci, kteří nemají přístup k internetu si každé pondělí v době od 7.30 do 11.30 hodin přijedou do školy pro úkoly, které odevzdají ve stejný čas v pátek

od 1.3.2021 je přerušena výuka i pro žáky praktické školy a u všech tříd školy probíhá výuka distančním způsobem

Komisionální přezkoušení neklasifikovaných žáků z prvního pololetí pokračuje i nadále

Provoz autoškoly zůstává nezměněn

Provoz školní jídelny je nadále zabezpečen i pro žáky na distančním vzdělávání 

Individuální konzultace pro žáky v teoretickém i praktickém vzdělávání  bude probíhat dle domluvy s vyučujícím v rozsahu celého týdne.

___________________________________________________________________

Nový způsob objednávání stravy a vstupu do budovy (evidenci docházky v  SOU Liběchov).

Nový způsob objednávání stravy a vstupu do budovy SOU a s tím spojený systém zaznamenávání docházky žáka do školy. 

Objednávání stravy: Zde na této stránce nad fotem školy je odkaz Jídelní lístek. Strávník se tam přihlásí svým číslem a heslem a může zde měnit nebo odhlašovat svoji objednávku stravy.  Přihlašovací údaje (heslo a přihlašovací číslo) obdrželi všichni strávníci ve škole.  

Každý žák musí mít svůj vlastní čip, za který při převzetí  zaplatí vratnou zálohu v částce 100,- Kč.

Čip  slouží ke vstupu do budovy, k evidenci docházky a pro ty, co chodí na obědy k přihlášení/ odhlášení obědů (u ubytovaných na domově mládeže pro celodenní stravování).

 

__________________________________________________________________________________________

Žádost o stipendium - Dojíždění do školy - Středočeský kraj (pouze pro žáky ze Středočeského kraje)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

____________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________