Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Akce školy

Plán akcí na 1. pololetí školního roku 2017/2018

Mělnické vinobraní - výzdoba 15. -17.9.2017

Ploskovické jablko - aranžmá 22.9. - 1.10.2017

Jarmark Liběchov 14. a 15.10.2017

MEKUC (Mělnické kulturní centrum) - vánoční dílny 28.11.2017

Vánoční výstava SOU Liběchov 1. a 2.12.2017 

TOPlist