Návštěvnost:   |   Mapa stránek

Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Aktuality


 

__________________________________________________________________________________________________

stopvsiVážení rodiče, ve škole se  vyskytly vši (pedikulóza).  

Doporučujeme proto preventivní každodenní důkladnou kontrolu hlav vašich dětí.V případě, že u svého dítěte zjistíte vši či hnidy, je nutné je bezodkladně odstranit. Věnujte, prosím, pozornost Pokynu ředitele č. 1/2019, viz. níže

Pokyn ředitele školy č.1/2019

Na základě aktuálního zvýšeného výskytu vši dětské (pedikulózy) vydávám následující pokyn, který upravuje postup při onemocnění pedikulózou u žáků Středního odborného učiliště Liběchov.


1. Pedikulóza (výskyt vši dětské) je považována za infekční onemocnění.

2. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče.

3. Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou. Při zjištění onemocnění u žáka třídní učitel nebo vychovatelka domova mládeže neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy či domova mládeže a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve třídě následně informují všechny rodiče žáků dané třídy. 

4. Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí písemně úspěšnost léčby. V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí.


Děkujeme všem rodičům za vaši spolupráci a doufáme ve váš zodpovědný přístup.

V Liběchově dne 20.2.2019

Ing. Faltejsek Vít ředitel školy

__________________________________________________________________________________________

 

Kriteria přijímání žáků pro školní rok 2019/2020

_________________________________________________________________________________________________________________

„Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září - prosinec 2018“

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOPlist