Návštěvnost:   |   Mapa stránek

Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Aktuality

 
 

Závěrečné vysvědčení se bude vydávat pro žáky 1. a 2. ročníků v pátek, 26.6.2020 v 8.00 hodin. Účast všech žáků je povinná.

Přezkoušení žáků,  kteří nebudou z některého předmětu hodnoceni, proběhne v pondělí a úterý 29. a 30.6.2020 a 31.8.2020, dle předchozí domluvy s vyučujícím.

________________________________________________________________________________________________

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení 2. kolo pro školní rok 2020/2021

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče (zákonní zástupci).

Dovoluji si Vás informovat o podmínkách nástupu žáků školy do 1. ročníku.

Žáci, kteří byli přijati na základě rozhodnutí o přijetí ke studiu v jednotlivých učebních oborech se dostaví dne 1. září 2020 v 08.00 hodin do budovy školy (prostoru jídelny) ke slavnostnímu zahájení. Po zahájení školního roku budou žákům i zákonným zástupcům (rodičům) poskytnuty důležité informace ohledně studia a pobytu na škole.

Žáci zařazení do oborů 

praktická škola dvouletá 

stravovací a ubytovací služby

zahradnické práce 

opravářské práce

předloží při zahájení školního roku, tj. dne 1.9.2020 doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve třídě zřízené podle §16 odst. 9 zákona, pokud tak již neučinili.

Součastně nabízíme možnost objednání a odkoupení potřebných učebních pomůcek a nářadí prostřednictvím školy.

Pobyt žákům  ubytovaným na domově mládeže začíná dnem 1.9.2020. Při nástupu na domov mládeže  bude od žáků vybrán zálohový poplatek 500 Kč na akce pořádané domovem mládeže (vstupné na návštěvu kina, plaveckého bazénu a dalších akcí).

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 315 697 020 (sekretariát školy), e-mailové adrese info@soulibechov.cz, nebo osobně v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod. Kontaktní osoby: Ing. Vít Faltejsek, Ing. Kristýna Fajglová, Ivana Mikolášová.

 

V Liběchově dne

 

Ing. Vít Faltejsek

ředitel střední školy

 

____________________________________________________________________________________________________

  • Prodej květinové a zeleninové sadby  a zeleniny pondělí - pátek od 8.00 do 13.00 hodin.

    Zboží je možné si objednat dopředu, a to na čísle 315697020 nebo                                        email: info@soulibechov.cz

     

  • Ohledně dalších informací sledujte naše webové stránky.
  • Sledujte stránky Žákovská knížka, vypracovávejte zadané úkoly.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOPlist